• El pajaro de mil colores de Comediants
 • Parc de la Ciutadells
 • Dimonis!!!
 • Ros ribas
 • Fòrum 2004
 • Petit princep
 • Fiestas de la Virgen Blanca, Vitoria
 • Fòrum 2004
 • Petit princep
 • Fiestas de la Virgen Blanca, Vitoria
 • Parc de la Ciutadells
 • Comediants
 • Ros Ribas
 • Chicha Montenegro
 • Fòrum 2004
 • Fiestas de la Virgen Blanca, Vitoria
 • Comediants
 • Ros Ribas
 • Chicha Montenegro
 • Fòrum 2004
 • Petit princep
 • Fiestas de la Virgen Blanca, Vitoria
 • Parc de la Ciutadells
 • Dimonis!!!
 • Ros ribas
 • Chicha Montenegro

El Gran Mercado del Mundo

 Accialt Flying Effects a estat present en la representació del Gran Mercado del Mundo de Calderón de la Barca amb la Compañia Nacional de teatro Clásico al teatre de la Comèdia de Madrid amb el vol de Lara Grube (Fama), on fa una crida perquè tots vagin a el gran mercat del món amb un vol per sobre de tota la companyia.

Tags: