• Ros ribas
 • Fòrum 2004
 • Petit princep
 • Fiestas de la Virgen Blanca, Vitoria
 • El pajaro de mil colores de Comediants
 • Parc de la Ciutadells
 • Dimonis!!!
 • Fòrum 2004
 • Petit princep
 • Fiestas de la Virgen Blanca, Vitoria
 • Parc de la Ciutadells
 • Comediants
 • Ros Ribas
 • Chicha Montenegro
 • Fòrum 2004
 • Fiestas de la Virgen Blanca, Vitoria
 • Comediants
 • Ros Ribas
 • Chicha Montenegro
 • Dimonis!!!
 • Ros ribas
 • Chicha Montenegro
 • Fòrum 2004
 • Petit princep
 • Fiestas de la Virgen Blanca, Vitoria
 • Parc de la Ciutadells

Naafed 2018

Per Accialt fx la formació és el més important per això aquest any hi per desena vegada assistim al curs anual de la (NAAFED) North American Association of Flying Effects Directors on la innovació, evolució, perfecció hi aprenentatge d'aquest ofici no deixa de créixer mai, és una organització educativa centrada en la formació d'operadors i intèrprets en la indústria dels efectes de vol. Els participants del curs assisteixen a conferències, equips i operen diferents tipus de sistemes de vol, experimenten coreografies voladores i afinen les seves habilitats de vol. Si voleu veure més informació, feu clic aquí.

Tags: